menu

PRZEKAZANIE SPRZĘTU JEDNOSTKOM OSP ZAKUPIONEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

2018-11-27 09:57:28 (ost. akt: 2018-11-27 13:57:42)


W dniu 26.10.2018 r. w Urzędzie Gminy Świętajno odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świętajno wyposażenie zakupione w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1759/18 zawartą w dniu 06.09.2018 r.

Zadanie jest realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy. Łączna wartość sprzętu jaki zostanie zakupiony wynosi 34.848,48 zł, z czego 34.500,00 zł to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości a 348,48 zł z budżetu Gminy Świętajno.
Na mocy podpisanych umów użyczenia Alicja Kołakowska – Wójt Gminy Świętajno przekazała:
­- jednostce OSP Świętajno – reprezentowanej przez Jarosława Skowrońskiego – Prezesa OSP Świętajno oraz Arkadiusza Deptułę – Naczelnika OSP Świętajno – defibrylator PHILIPS oraz zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych,
­- jednostce OSP Spychowo – reprezentowanej przez Jarosława Grudziądz – Prezesa OSP Spychowo oraz Grzegorza Groszyk – Naczelnika OSP Spychowo – defibrylator AED oraz zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych,
­- jednostce OSP Piasutno – reprezentowanej przez Bogdana Komosińskiego – Prezesa OSP Piasutno oraz Krzysztofa Gaworskiego – Naczelnika OSP Piasutno, – torbę ratowniczą – zestaw PSP R-1 z deską ortopedyczną i szyną kramera,
­- jednostce OSP Długi Borek – reprezentowanej przez Krzysztofa Turek – Prezesa OSP Długi Borek oraz Marka Kaczmarczyka – Naczelnika OSP Długi Borek, – torbę ratowniczą – zestaw PSP R-1 z deską ortopedyczną i szyną kramera .

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Świętajno realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości ”.


Jerzy Janowski


Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości