menu

GOSPODARKA ODPADAMI - WAŻNE INFORMACJE

2015-11-03 09:41:25 (ost. akt: 2016-01-14 15:00:21)

OŚWIADCZENIE odpady-2265

Uchwała Nr XIII/343/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Świętajno dotyczącej zmiany uchwały Nr IX/228/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. uchwala1-3214

Uchwała Nr XIII/329/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwań do usunięcia naruszenia prawa dotyczących Uchwały Nr IX/228/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/334/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. uchwala2-3215