menu

PROGRAM PROSUMENT

2015-12-01 08:27:22 (ost. akt: 2015-12-01 09:18:49)

Informujemy, że trwa nabór ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach programu PROSUMENT. Program ma na celu promowanie nowych technologii OZE. Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji: energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
Szczegółowe informacje dotyczące PROSUMENTA można uzyskać na stronie internetowej WFOŚiGW pod adresem: http://www.wfosigw.olsztyn.pl/index.php?art_id=203&sub_art_id=212&sp=1/