menu

NIC O NAS BEZ NAS - partycypacja obywatelska w gminie Świętajno

2015-12-10 14:17:08 (ost. akt: 2015-12-10 15:00:23)

W okresie od kwietnia do października br. Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych w partnerstwie z Gminą Świętajno realizowała projekt „Nic o nas bez nas – partycypacja obywatelska w gminie Świętajno”, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Idea, która mu przyświecała, zrodziła się na bazie naszych dotychczasowych doświadczeń i obserwowanych w lokalnych społecznościach deficytów w obszarze udziału obywateli w kreowaniu polityk publicznych. Stosowane mechanizmy konsultacji społecznych najczęściej ograniczają się do umożliwienia mieszkańcom zgłaszania uwag i propozycji do gotowych dokumentów – strategii, programów, planów itp. Naszym założeniem było natomiast włączenie mieszkańców w proces opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych już na pierwszym etapie prac nad nią, przy jednoczesnym prowadzeniu edukacji obywatelskiej. Dzięki temu informacje o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców staną się podstawą strategii, a mieszkańcy, czując się niejako współautorami, będą utożsamiać się z jej założeniami.
Zachęcenie mieszkańców do włączenia się w proces decydowania nie jest łatwy. Niektórzy są nieufni, inni nie mają takiego nawyku, czy po prostu nie są zainteresowani tym, co się wokół nich dzieje. Kluczową kwestię stanowi zmiana ich świadomości – podjęcie takich działań, które spowodują, że poczują się słuchani i wysłuchani; że zauważą, jakie mają możliwości wpływu na swoje otoczenie i że ten wpływ jest realny. Istotne jest również to, co zrobimy z ich pomysłami, oczekiwaniami i wyrażonymi potrzebami – bez informacji zwrotnej zapał może szybko ostygnąć.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat przebiegu projektu „Nic o nas bez nas…”, które znajdują się na stronie internetowej http://www.fundacjaofip.pl/nic-o-nas-bez-nas.html

Ewa Gronowska
Kierownik GOPS