menu

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych "Kreolia Kraina Kreatywności" z siedzibą w Jerutkach

2015-05-12 10:22:30 (ost. akt: 2015-09-01 12:25:03)

12-140 Świętajno
Jerutki 81

www.fundacja-kreolia.mazury.pl
Prezes: Joanna Gawryszewska
tel. 604 801 551
e-mail:kreolia@wp.pl
V-ce Prezes: Ewa Anna Małż
Członek zarządu: Przemysław Władysław Misiura
TRASA KONCERTOWA

Chór Pasjonata w dniach 25 - 29.07.2015 r. występował w czterech niezwykłych, bogatych w historię i zabytkową architekturę miejscami jakimi są: Góra św. Anny, Wambierzyce,Kalwaria Zebrzydowska oraz Częstochowa.
25.07.2015 r. Góra św. Anny - Odpust
Pierwszego dnia odwiedziliśmy Górę sw. Anny, gdzie znajduje się bazylika i sanktuarium, z figurką i relikwiami św. Anny Samotrzeciej(XV wiek). Raz w roku cudowna figura św. Anny jest wynoszona z bazyliki do groty lurdzkiej. Cudowną figurę niosą poszczególne stany pielgrzymów. Biskup gliwicki Jan Kopeć przewodniczył Mszy św. a biskup Paweł Stobrawa wygłosił okolicznościowe kazanie. W tym roku śpiewy liturgiczne wykonał nasz chór "Pasjonata".
26-27.07.2015 r. Wambierzyce
Dwa kolejne dni gościliśmy w Wambierzycach,gdzie na wzgórzu stoi bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. W tym miejscu w XII wieku w niszy wysokiego drzewa umieszczono figurkę Matki Boskiej. W kronikach z 1218 roku można przeczytać o uzdrowieniu (odzyskaniu wzroku) ociemniałego Jana z Raszewa. W tej niezwykłej bazylice mieliśmy okazję oprawiać muzycznie mszę świętą. Po nabożeństwie wraz z Sylwią Janiak vel Kubiak i jej muzykalną młodzieżą z Chojny daliśmy koncert dla zgromadzonych w bazylice. Jeden z utworów odśpiewaliśmy dla motocyklistów z Warszawy,których spotkaliśmy na schodach do katedry.
Mieliśmy również okazje zobaczyć iluminację bazyliki w Wambierzycach podczas wieczornego spaceru. Odwiedziliśmy również Sztolnię Walimskie. W tym rejonie Niemcy prowadzili zakrojone na szeroką skalę i z ogromnym rozmachem prace budowlane pod wspólnym kryptonimem "Riese"('Olbrzym"). Budowa nie została nigdy ukończona, a jej pozostałością jest szereg podziemnych kompleksów i budowli naziemnych do dziś owianych mgłą tajemnicy co do ich przeznaczenia.
28.07.2015 r. Kalwaria Zebrzydowska
Trzeciego dnia odwiedziliśmy Sanktuarium Kalwarii Zebrzydowskiej. Mieliśmy okazję zobaczyć Pokój Papieski (przygotowany dla Jana Pawła II, dnia 19.08.2002 r.)oraz makietę przedstawiającą cały teren Kalwarii Zebrzydowskiej, w której skład wchodzą bazylika i klasztor położone na południe od miasta u szczytu Góry Żar. Na południe i wschód od nich znajdują się 42 kaplice i kościoły. Kalwaria Zebrzydowska nazywana jest często Polską Jerozolimą, ponieważ układ 42 kaplic i kościołów wybudowane są na wzór obiektów z Ziemi Świętej a poszczególne miejsca odpowiadają nazwom miejsc w Jerozolimie(Golgota, Syjon,góra Oliwna itp.) Utworzone zostały tu:
- Dróżki Pana Jezusa (ułożone w ciągu narracyjnym, opowiadające historię ukrzyżowania Jezusa Chrystusa);
- Matki Boskiej (ukazujące ból Maryi pod krzyżem, pogrzeb Jezusa i tryufm po zmartwychwstaniu).
W tym niesamowitym miejscu braliśmy udział w mszy świętej prowadzonej przez Janusza Stepnowskiego - biskupa Łomżyńskiego,podczas tej mszy odśpiewywaliśmy pieśni liturgiczne.
29.07.2015 r. Częstochowa, Jasna Góra, Ołtarz przed Matką Boską
Na Jasnej Górze w Kaplicy matki Boskiej Częstochowskiej doświadczyliśmy zaszczytu śpiewania za kratą gdańską( z 1644 r.) przed prezbiterium kaplicy. Mogliśmy również zwiedzić zespół klasztorny zakonu paulinów, który jest położony na Jasnej Górze, zobaczyć Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz wiele innych dzieł sakralnych.

HASŁO "Sztuka Szansą Rozwoju" potwierdzone w 200%

W ramach programu "Pracownia Talentów" Fundacji TESCO DZIECIOM wykorzystując swój potencjał kadrowo-techniczny w postaci wykwalifikowanych trenerów, sprzętu nagłośnieniowego, studia nagraniowego, instrumentów muzycznych i zasobów lokalowych w swojej siedzibie Jerutkach Fundacja Kreolia- Kraina Kreatywności odpowiedziała na zapotrzebowanie stworzenia warunków dla odkrycia, rozbudzenia i rozwoju potencjału drzemiącego w młodych osobach-mieszkańcach gminy Świętajno w powiecie szczycieńskim. Grupę docelowa projektu stanowiły dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat, ucząca się i zamieszkująca gminę Świętajno. Zaplanowane we wniosku aplikacyjnym wskaźniki zostały wielokrotnie przekroczone, co świadczy o dużym deficycie na ten rodzaj zajęć i warsztatów dla młodych osób. Przewidywana ilość odbiorców, która została określona na 25 osób została 2,5 -raza zwiększona i osiągnęła liczbę 89 osób. W zorganizowanych przez Fundację Kreolia zajęciach: tanecznych, wokalnych i akustycznych młodzi ludzie zauważyli dla siebie szansę zarówno dla rozwijania pasji i talentów, jak również mogli odkryć pomysł na siebie, na swoją bliską i dalszą przyszłość. Dzięki zrealizowanemu zadaniu duża grupa młodych osób przez 9 miesięcy miała możliwość twórczego spędzania swojego czasu wolnego. Na forum swoich środowisk szkolnych, a także dla lokalnych społeczności gminy Świętajno i powiatu szczycieńskiego uczestnicy projektu zaprezentowali swoje umiejętności i zdolności oraz pokazali, że chcą i potrafią rozwijać swoje pasje. Organizowane w trakcie trwania projektu przez Kreolię i inne instytucje imprezy na terenie Gminy Świętajno, m.in. takie jak: festiwal Młodych Talentów w Jerutkach, Dzień Matki w GOK w Świętajnie, Koncert Kolęd w kościele w Świętajnie dzięki udziałowi uczestników projektu przedstawiali rezultaty swojej pracy występując również w trakcie konkursów i wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu szczycieńskiego, województwa warmińsko-mazurskiego i kraju. Dzięki projektowi szkoły z terenu Gminy Świętajno zyskały dla swoich uczniów ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych. 25 czerwca 2015 r. w Sielskim Amfiteatrze w Jerutkach odbył się koncert wszystkich uczestników projektu, podczas którego został przedstawiony dorobek uczestników w postaci koncertu wykonanego przez wokalistów, gotowego materiału dźwiękowego zarejestrowanego w trakcie warsztatów akustycznych. Na imprezę zostali zaproszeni rodzice uczestników, przedstawiciele instytucji współpracujących w ramach realizacji projektu, mieszkańcy Jerutek i Gminy Świętajno. Ogółem w imprezie wzięło udział ok. 200 osób. Dla wszystkich uczestników spotkania podsumowującego przygotowany został poczęstunek.
Innowacją tego projektu było podjecie spraw edukacji artystycznej przez organizację pozarządową, a nie np. przez placówkę oświatową. Dzięki zasobom kadrowym, współpracującym instytucjom - Gmina Świętajno, stowarzyszenia Pomocy na Rzecz osób Niepełnosprawnym ze Szczytna, placówki oświatowe z terenu Gminy Świętajno i zasobom technicznym projekt został prawidłowo przeprowadzony. Lokalne placówki oświatowe zauważyły duży potencjał tematyczny, który może być wykorzystany przy organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów tych placówek.

REGULAMIN do pobrania - regulamin-witaczy-1126