menu

USUWAMY AZBEST - KAMPANIA 2016

2016-01-14 12:45:09 (ost. akt: 2016-01-14 13:50:01)UWAGA!!! Możliwość uzyskania dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Osoby chcące skorzystać z dofinansowania powinny złożyć w Urzędzie Gminy Świętajno, w terminie do 4 marca bieżącego roku stosowny wniosek wraz z załącznikami. Wysokość dofinansowania może wynosić do 85 % kosztów kwalifikowanych, min. 15 % stanowi wkład własny osoby ubiegającej się o przyznanie dofinansowania. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.bip.swietajno-ug.wwm.pl w zakładce Poradnik interesanta - Ochrona środowiska oraz w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 13.
Osoba do kontaktu: Jolanta Górska tel. 89 623 20 64