menu

Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Świętajno w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2016-01-25 07:27:31 (ost. akt: 2016-02-26 15:01:54)

plik do pobrania konkurs-ofert-2016-3326


Informacja Wójta Gminy Świętajno z dnia 25.02.2016 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Świętajno w 2016 r. przez organizacje pozarządowe. plik do pobrania konkurs-ofert-3815