menu

Gminny Informator Gospodarczy

2016-02-25 14:01:40 (ost. akt: 2016-02-25 14:15:29)Gminny Informator Gospodarczy
Szanowni Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Inwestorzy, Turyści Gminy Świętajno!

Do Państwa rąk trafił nowy instrument gospodarczy biuletyn informacyjny pt. Gminny Informator Gospodarczy. To pionierskie w naszej gminie działanie i mimo wielkiego wkładu pracy, jaki został poniesiony jestem świadom, że Informator wymaga wielu poprawek i ulepszeń. Bardzo serdecznie zapraszam do przesyłania informacji o nieścisłościach i zmianach, jakie zaistniały w czasie od zbierania danych do wydruku. Zamiarem zespołu redagującego jest nieustanne doskonalenie tego narzędzia, tak aby wszystkie zawarte w nim podmioty, były przedstawione w sposób zgodny z intencją prezentowanych osób i firm. Proszę też pamiętać o kontakcie w przypadku zmiany danych do kontaktu. Wszystkie wersje elektroniczne będziemy aktualizować raz w miesiącu przez cały okres użytkowania, aż do emisji nowego Informatora.

Szanowni Państwo! Dane tj.: nieaktywny, zawieszony, nie są żadną ostateczną informacją. Każdy przypadek w sytuacji zainteresowania współpracą należy weryfikować osobiście, dzwoniąc pod ukazany adres firmy, która nas interesuje. Pierwszego wydruku już nie poprawimy, a często firma przy której widnieje informacja nie tylko jest aktywna, ale
i rozwinęła się, zwiększając jeszcze zakres świadczonych usług. Powszechną praktyką jest czasowe zawieszanie działalności, podobnie jak rozszerzanie zakresu usług, stąd najwięcej dowiemy się dzwoniąc pod interesujący nas nr telefonu.

Nie ma złotego środka, aby za pierwszym razem wyemitować rzecz doskonałą, dlatego wszystkie osoby, których działalność przedstawiałem w sposób niepełny lub w jakikolwiek sposób niezgodny ze stanem faktycznym, czy też zostały w wyniku niewiedzy pominięte, bardzo serdecznie przepraszam. Nie było to działaniem zamierzonym, bardzo zależy mi na Państwa zadowoleniu i wzajemnej współpracy. Chciałbym dzięki Państwa otwartości systematycznie udoskonalać Informator.

Wnioski, spostrzeżenia i uwagi oraz nowe pomysły i własne przemyślenia proszę zgłaszać pisząc na adres: biznes@swietajno-ug.wwm.pl
lub informacją sms na nr 698 733 442.

Łączę pozdrowienia
Krzysztof Kolczyński