menu

Utrzymanie czystości i porządku w gminie

2014-11-04 11:28:12 (ost. akt: 2018-04-03 13:58:07)

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA
DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH
DO SKŁADOWANIA.

W 2012 r. osiągnięte poziomy wynoszą:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 68,90 %;
- poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru Gminy - 27,67 %;
W 2013 r. osiągnięte poziomy wynoszą:
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 43,38 %
- poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru Gminy - 27,18 %;
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %.
W 2014 r. osiągnięte poziomy wynoszą:
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 43,14 %
- poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru Gminy - 15,61 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %
W 2015 r. osiągnięte poziomy wynoszą:
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 20,58 %
- poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru Gminy – 23,93 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %
W 2016 r. osiągnięte poziomy wynoszą:
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 11,80 %
- poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru Gminy – 25,07 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %
W 2017 r. osiągnięte poziomy wynoszą:
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 3,36 %
- poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru Gminy – 25,53 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 91,527 %