menu

PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”

2016-03-17 14:24:40 (ost. akt: 2016-03-25 09:26:39)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie, informuje, że od 1 kwietnia 2016 roku, można składać wnioski na program „Rodzina 500 plus”. Wnioski będą dostępne w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej www.gops-swietajno.pl Wszystkie osoby, które złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy, tj. od kwietnia do czerwca 2016 roku, dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.
Świadczenie przysługuje wszystkim rodzinom na drugie i kolejne dziecko, do ukończenia 18 roku życia dziecka. Natomiast w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, stosuje się kryterium dochodowe, tj. 800zł/na osobę w rodzinie i 1200zł/na osobę w rodzinie, w sytuacji gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W pierwszym okresie wypłacania świadczenia wychowawczego, będzie brany pod uwagę dochód za 2014 rok.
Wysokość świadczenia do wypłaty, wynosi 500zł miesięcznie, na każde uprawnione dziecko. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych latach, świadczenie będzie przysługiwało na okres jednego roku, tj. od 1 października do 30 września, wnioski będzie można składać od sierpnia danego roku.
Informacje o programie „Rodzina 500 plus” można uzyskać pod nr tel. 89 622-62-50, 606-412-901 lub osobiście, w siedzibie GOPS Świętajno, ul. Spółdzielcza 4 ( poniedziałek- piątek: 7:15 – 15:15).
Szczegółowe informacje, można uzyskać również na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl


O G Ł O S Z E N I E
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie informuje,
że w związku z wejściem w życie programu "Rodzina 500 plus"
w kwietniu 2016 r. przyjmuje interesantów:
poniedziałek, środa, piątek 7:15 - 15:15
wtorek, czwartek - 7:15 - 17:00
sobota (9 kwietnia) - 9:00 - 12:00
sobota (16 kwietnia) 9:00 - 12:00
Wnioski przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Kierownik
GOPS w Świętajnie
Ewa Gronowska