menu

Projekt Młody Obywatel – Aktywny Obywatel

2016-04-28 08:16:53 (ost. akt: 2016-04-28 08:31:14)

Dnia 1 marca 2016 r. Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurska Krainy” rozpoczęła realizację projektu Młody Obywatel – Aktywny Obywatel dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ( FIO 2016).
Głównymi beneficjentami projektu są członkowie młodzieżowych rad z gmin: Nidzica, Świętajno, Płośnica, którzy jako przedstawiciele swoich szkół i środowisk reprezentują interesy młodzieży wobec instytucji samorządowych mając wpływ na podejmowane decyzje.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w sprawy publiczne na terenie trzech powiatów: szczycieński, działdowski, nidzicki, poprzez transfer wiedzy i doświadczeń w formie warsztatów i usług doradczych oraz realizację w partnerstwie społeczno-publicznym trzech inicjatyw integrujących środowisko lokalne.
Dnia 23 kwietnia, w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie odbyły się warsztaty z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy Świętajno. Forma warsztatów została dostosowana do młodych osób, tak by zachęcić ich do aktywnej pracy. Młodzieżowi radni podczas spotkania zdobyli wiedzę w zakresie pracy w zespole i kreatywnego myślenia.
W ramach projektu zaplanowany jest cykl szkoleń, którym zostaną objęci również przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych z w/w powiatów. Ponadto zorganizowane zostaną wydarzenia integrujące społeczność lokalną. Na zakończenie projektu młodzież odbędzie wizytę do Sejmu RP.
Projekt zakończy się 31 października 2016 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie
ul. Młodzieżowa 2
12-140 Świętajno
tel. 508 445 116