menu

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ INICJATYWĘ LOKALNĄ w ramach projektu „Młody Obywatel – Aktywny Obywatel”

2016-05-17 13:01:06 (ost. akt: 2016-05-17 15:00:16)


Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w ramach realizowanego projektu „Młody Obywatel – Aktywny Obywatel” ogłasza konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli, w szczególności młodzieży w sprawy publiczne na terenie trzech gmin: Nidzica, Płośnica, Świętajno, poprzez transfer wiedzy i doświadczeń w formie warsztatów i usług doradczych.
W projekcie uczestniczą członkowie młodzieżowych rad, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych.
Jednym z działań projektowych jest organizacja inicjatywy lokalnej w gminie Świętajno. Celem inicjatywy jest promocja aktywności obywatelskiej i partycypacji w sprawy publiczne.
Inicjatywę może zgłaszać organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna składająca się z min. 5 osób.
Termin składania zgłoszeń upływa 17 czerwca 2016 roku.

Szczegóły i regulamin na stronie www.lgdbmk.pl

Projekt "Młody Obywatel - Aktywny Obywatel" realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej