menu

"Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE"

2016-08-03 14:18:04 (ost. akt: 2016-08-03 14:40:30)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przystąpił do projektu pn. "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE".
W ramach Projektu realizowane jest: wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, przeprowadzaniu szkoleń dla energetyków gminnych, wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE), odnawialnych źródeł energii (OZE), pomoc w doborze źródeł finansowania - informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze EE i OZE oraz weryfikowanie audytów energetycznych. Do obsługi gminy Świętajno wyznaczona została pani Ewa Doskocz tel. 512843778, e-mail: ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl / doradztwo@wfosigw.olsztyn.pl.
Szczegółowe informacje o projekcie - strona WFOŚiGW w Olsztynie :http://www.wfosigw.olsztyn.pl/ pod zakładką Doradztwo Energetyczne oraz na stronie NFOŚiGW pod linkiem: https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne//