menu

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

2016-09-15 07:54:59 (ost. akt: 2016-10-04 13:21:17)

ZAPROSZENIE
NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” w związku z planowanym naborem wniosków, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 17 października 2016r o godz. 13.30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie, ul. Młodzieżowa 2.
W sposób szczególny zachęcamy do uczestnictwa osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą, przedsiębiorców zamierzających rozwinąć działalność gospodarczą, a także przedstawicieli samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, organizacji, stowarzyszenia, spółdzielnie działające na danym terenie.
Podczas spotkania będzie można zapoznać się z planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinansowane w bieżącym okresie programowania. Omówione zostaną poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Prezes LGD
Krzysztof Margol