menu

Kolejna kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Świętajno

2016-10-20 12:43:18 (ost. akt: 2016-10-20 14:03:50)

Rozpoczęła się kolejna kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Świętajno. W jej skład wchodzą gimnazjaliści delegowani z gimnazjum z Świętajna i Spychowa. Prezydium rady utworzyli: Piotr Pieloszczyk – przewodniczący, Roksana Rochmalska, zastępca przewodniczącego oraz Paweł Radulski – sekretarz.
Część osób w Młodzieżowej Radzie Gminy pełnią swój mandat kolejną kadencję. Nowi radni natomiast musieli złożyć ślubowanie.
Wybór przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza to pierwsze zadanie delegatów Młodzieżowej Rady Gminy Świętajno podczas inaugurującego posiedzenia.  Jednogłośnie rolę szefa młodzi delegaci powierzyli Piotrowi Pieloszczyk. Godność zastępcy przewodniczącego przypadła w udziale Roksanie Rochamlskiej. Sekretarzem został Paweł Radulski. Podczas kolejnego posiedzenia delegaci zatwierdzą plan swojej pracy na najbliższy rok.

Gminny Ośrodek Kultury
w Świętajnie