menu

NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE ŚWIĘTAJNO

2016-11-14 10:45:05 (ost. akt: 2016-11-14 10:58:34)

NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE ŚWIĘTAJNO

Świętowanie Dnia Niepodległości w Gminie Świętajno rozpoczęły uroczystości w Spychowie. O godz. 10.00 ks. Mirosław Lango odprawił Mszę Św. za Ojczyznę, a na zaproszenie Wójt Alicji Kołakowskiej z patriotycznym programem wokalno-instrumentalnym wystąpiła grupa
z Rozdroża, przygotowana i kierowana przez ks. Józefa Strońskiego. Główne uroczystości w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego miały miejsce w Świętajnie. Pod Pomnikiem solidarnie obok siebie stanęły poczty szkół i organizacji działających na terenie gminy. Rozbrzmiały patriotyczne pieśni i złożono kwiaty. Odczytano Apel Poległych i oddano salwę honorową. Na zakończenie, na znak pokoju, wypuszczono gołębie. Całość poprzedziła Msza Św. za Ojczyznę odprawiona przez ks. Krzysztofa Witwickiego oraz patriotyczny program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętajnie – współorganizatora obchodów Dnia Niepodległości. Gminną tradycją staje się uroczysty przemarsz wojska, pocztów sztandarowych wraz z mieszkańcami i gośćmi ul. Mickiewicza od Kościoła pod Pomnik. Wójt Gminy Świętajno składa najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, których obecność i praca uświetniły świętowanie niepodległości w gminie. Szczególne podziękowania kieruję ku: pedagogom, uczniom i przedszkolakom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętajnie. Opiekunom i Pocztom Sztandarowym: SP w Kolonii, SP w Jerutach, ZS w Spychowie, Gimnazjum w Świętajnie oraz Koła Łowieckiego „Rogacz” w Świętajnie; strażakom ze Świętajna, Spychowa, Piasutna i Długiego Borku za obecność pocztów i zabezpieczenie ruchu; p. Mateuszowi Urban za inicjatywę i symboliczne wypuszczenie gołębi podczas uroczystości. Szczególne słowa podziękowania wójt Kołakowska składa na ręce współorganizatora uroczystości ppłk. Krzysztofa Lisa, dowódcy 8 Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu za udział Kompani Honorowej w obchodach 11 Listopada. Dziękuje również kpt. Andrzejowi Mróz Dowódcy Kompanii Honorowej za przeprowadzenie ceremoniału i oprawę uroczystości, zaś Proboszczom: Mirosławowi Lango i Krzysztofowi Witwickiemu za ofiarowanie Mszy Św. w intencji Ojczyzny. Podziękowania kieruje również do mieszkańców i gości przybyłych w tym dniu do Świętajna i wszystkich zaprasza za rok na kolejne obchody Święta Niepodległości.
Krzysztof Kolczyński