menu

Budowa studni głębinowej w msc. Świętajno

2017-01-04 08:58:35 (ost. akt: 2017-01-04 09:35:40)

Przedmiotem zadania było wykonanie studni głębinowej w miejscowości Świętajno o następujących parametrach:
1. Wydajność eksploatacyjna minimum Q=95 m3/h przy S=3,2 m.
2. Wywiercenie studni głębinowej do głębokości minimum 58 mb.
3. Nafiltrowanie otworu filtrem kolumnowym typu Preussag o średnicy 300 i o długości części roboczej 24 mb.
4. Uszczelnienie otworu przed zanieczyszczeniem uszczelką compactonitową.

Koszt kwalifikowany zadania: 95 940,00 zł.
Udzielono pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w kwocie 76 752,00 zł.


Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie