menu

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

2017-01-27 13:52:17 (ost. akt: 2017-04-28 13:50:49)

W związku z obowiązkiem ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, wynikającym z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 250 ze zm.), zwracam się do mieszkańców Gminy Świętajno oraz osób, które posiadają nieruchomości na terenie naszej gminy o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy Świętajno w terminie do 30 kwietnia 2017 roku (osobiście, listownie lub na adres e – mail: info@swietajno.ug.gov.pl).
Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Świętajno (Referat Techniczny, pokój nr 13) jak również do pobrania poniżej.
W przypadku nieruchomości podłączonej do kanalizacji zbiorczej zgłoszenie nie obowiązuje.
Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wójt Gminy Świętajno


Pobierz druk zgłoszenia

UWAGA !!! TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONO DO 31 MAJA 2017 R.