menu

Gminny Bank Danych Przedsiębiorczości

2015-01-19 07:44:22 (ost. akt: 2015-04-02 08:35:33)

Szanowni Państwo! Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na obszarze Gminy Świętajno, firm dużych i znanych na rynku i tych małych jednoosobowych, do producentów, handlowców i świadczących usługi rzemieślników, o przystąpienie do gminnego programu pod nazwą Gminny Bank Danych Przedsiębiorczości. Produkcja - Handel - Usługi

Zadaniem tego instrumentu jest usprawnienie relacji pomiędzy wytwórcami a klientami, szybszy dostęp klientów do towarów i usług oraz propagowanie wiedzy o ofertach dostępnych na rynku. Producentom i tym, którzy świadczą usługi, stwarza możliwoć poznawanie i szerszego oddziaływania na rynki: regionalny, ogólnopolski oraz rynki zagraniczne.

Gminny Bank Danych Przedsiębiorczości, to informacje o Państwa firmie, działalności, formie i specjalizacji. To informacje o tym, co produkujecie, jakie są możliwości ofertowe Waszej firmy. Czy produkcja i usługi mogą być realizowane u klienta.

Informację o Państwa działalności chcemy prezentować w całej Polsce i poza jej granicami. Gminny Bank Danych Przedsiębiorczości. Produkcja - Handel - Usługi będzie częścią budowanej na poziomie gminy Strategii Rozwoju Gminy Świętajno na lata 2015 - 2020. Gminny Bank Danych Przedsiębiorczości zawierać będzie również dane inwestycyjne, w tym dane gospodarczo-przemysłowe, będące podstawą do tworzenia nowych miejsc pracy. Celem nadrzędnym jest podnoszenie jakości i warunków życia mieszkańców gminy. Bardzo ważnym elementem tego planu jest dobra kondycja przedsiębiorców, handlowców i rzemieślników naszej gminy. Chcemy, aby to Państwo byli główną siłą wspierającą i zachęcającą inwestorów z zewnątrz w branżach, które nie zagrożą naszemu lokalnemu biznesowi.
Proszę o zapoznanie się z ankietą i wypełnienie oraz odesłanie jej do 30 stycznia 2015 r. na adres e-mail: biznes@swietajno-ug.wwm.pl lub pocztą na adres:

Urząd Gminy
Krzysztof Kolczyński
12-140 Świętajno
ul. Grunwaldzka 15

Pobierz: Ankieta - przedsiębiorca

W ramach projektu powiatowego powstaje nowa strona internetowa Urzędu Gminy Świętajno, a w niej miejsce na informacje o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców, tj. przetargi, dofinansowania, projekty innowacyjne i szkolenia. warunkiem bezpłatnego udziału w projekcie jest prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Świętajno.
Serdecznie zapraszam
Krzysztof Kolczyński
Asystent Wójta Gminy Świętajno
ds. kreowania przedsiębiorczości