menu

Rusza program priorytetowy „EWA”

2017-02-06 11:46:02 (ost. akt: 2017-02-06 11:59:37)

Uwaga w ramach środków krajowych wdrażanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie rusza program priorytetowy „EWA” mający na celu dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne.Linia „ENERGIA”:
E1 – budowa źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne;
E2 – zakup pojazdów o napędzie elektrycznym
E3 – budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Linia „WODA”:
W1 – budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych i grupowych instalacji kanalizacyjnych
i wodociągowych (przyłącza, oczyszczalnie przydomowe)
W2 – budowa systemów retencji wody
W3 – budowa studni i ujęć wody na potrzeby bytowe, modernizacja SUW

Linia „ATMOSFERA”:
A1 – budowa, przebudowa, modernizacja indywidualnych źródeł ciepła (likwidacja źródeł niskiej
emisji), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu;
A2 – kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych
A3 – wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

Beneficjenci:

1. Osoby fizyczne lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lokalizowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność) lub użytkowanie wieczyste;
2. Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w 70% powierzchni całkowitej. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć istniejący budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego lub szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość;
3. W przypadku budynków wykorzystywanych sezonowo (domów letniskowych) możliwe jest korzystanie jedynie z linii W1, W2, W3 i A3;
4. W przypadku działania A3 dopuszcza się wymianę pokryć z innych budynków: garaże, stodoły, budynki inwentarskie.

Wszelkich informacji udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Szczegóły Programu EWA
Strona WFOŚiGW w Olsztynie