menu

Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu

2017-03-09 12:59:31 (ost. akt: 2017-03-09 13:02:34)

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza śródroczny nabór na 4 edycję 2-semestralnych studiów podyplomowych