menu

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŚWIĘTAJNO

2016-10-05 14:31:00 (ost. akt: 2016-10-05 14:36:28)

Dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie


Gmina Świętajno w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świętajno". Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Olsztynie z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
12 września br. zawarto umowę Nr 00434/16/17072/OZ-LZ/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a Gminą Świętajno.
Kwota dofinansowania obejmowała 85 % kosztów związanych z realizacją zadania. Koszt całego zadania wyniósł 19 870,08 zł. W/w zadanie obejmowało 11 nieruchomości należących do osób fizycznych i 1 nieruchomość wchodząca w zasób mienia gminy. Nieruchomości objęte zadaniem położone były w miejscowościach: Świętajno, Koczek, Spychowo,Piasutno, Powałczyn, Długi Borek, Jerutki, Kolonia.
W wyniku realizacji zadania usunięto 46,116 Mg pokryć dachowych zawierających azbest.