menu

KURS FOTOGRAFICZNY - Świętajno w obiektywie z pasji do fotografii

2017-05-18 08:57:57 (ost. akt: 2017-05-18 09:11:14)

Świętajno w obiektywie z pasji do fotografii
Wójt Gminy Świętajno ogłasza nabór na otwarty kurs fotograficzny dla chętnych mieszkańców z terenu Gminy Świętajno w dniach od 8 do 25 maja 2017 r. Zajęcia odbywać się będą: teoretyczne w GOK w Świętajnie, praktyczne w plenerze podczas 7 spotkań warsztatowych w następujących terminach:
28.05.2017 r; godz.9.00 – rozpoczęcie i szczegółowy plan zajęć.
03-04.06.2017r;
17-18.06.2017r;
24-25.06.2017r.
25 czerwca na zakończenie odbędzie się egzamin.
26 czerwca w godzinach popołudniowych przewidywane jest wydanie dyplomów i uroczyste otwarcie wystawy z prac egzaminacyjnych.
Regulamin:
Udział w kursie jest bezpłatny, dokonując wpisu na listę kandydaci uiszczają wpisowe w kwocie 30 zł na poczet wydania dyplomu i materiałów szkoleniowych. W przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy: posiadają cyfrowy aparat fotograficzny, mieszkają na terenie gminy Świętajno i chcieliby pogłębić wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu fotografii.
Warunkiem bezpłatnego udziału w kursie jest przekazanie 70 zdjęć w formie elektronicznej wykonanych podczas szkolenia na rzecz promocji gminy Świętajno wraz z wszystkimi prawami do nich. Osoby które nie przekażą zdjęć będą podlegały opłacie za kurs wg stawki wyliczonej na podstawie końcowego bilansu kosztu przeprowadzenia kursu.
Zakres tematyczny kursu:
- Sprzęt fotograficzny - zagadnienia techniczne (zajęcia praktyczne),
- Eksponometria i źródła światła; Antropologia wizualna i pamięć zbiorowa w fotografii,
- Fotografia dokumentalna, wojenna, społeczna; fotoreportaż (rozbudowany ok. 5h),
- Estetyka błędu w fotografii i fotografia kreacyjna, fotografia studyjna (elementy i wybrane
zagadnienia np. praca z lampami fleszowymi przy portrecie, makrofotografii itp.).
- Foto-edytorstwo i praca w wydawnictwie (Fotoedycja i podstawowa obróbka graficzna zdjęć),
- Etyka w fotografii prasowej,
- Historia fotografii; Fotografia w Polsce dawniej i dziś.
Egzamin praktyczny odbędzie się w formie samodzielnych prac wykonanych wspólnie podczas egzaminu na terenie wyznaczonym przez egzaminatora.
Celem kursu jest:
Zdobycie umiejętności obsługi cyfrowych aparatów fotograficznych, technik fotografowania, obróbki prasowej i graficznej zdjęć. Poznanie zagadnienie etycznych i prawnych wykonywania i posługiwania się fotografią w życiu codziennym.
Organizatorzy:
Gmina Świętajno, GOK w Świętajnie.
Warsztaty poprowadzi:
Grzegorz Wadowski, wieloletni wykładowca fotografii, Prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotografów BLUR z Olsztyna; zasłużony fotograf Warmii i Mazur relacjonujący najważniejsze wydarzenia w regionie.
Informacje i zapisy:
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie ul. Młodzieżowa 2; 12-140 Świętajno tel. 508 445 116.,
Warunkiem zapisania jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia oraz wpłata wpisowego.
Lista uczestników ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia.
Krzysztof Kolczyński

Karta zgłoszenia do pobrania
karta-zgloszenia-11550