menu

IV Międzynarodowy Festiwal Kultur

2017-05-23 10:42:08 (ost. akt: 2017-05-23 14:42:31)

Najserdeczniejsze podziękowania za udział w IV Międzynarodowym Festiwalu Kultur 20 maja br. w Spychowie wszystkim, którzy współtworzyli i uczestniczyli w tym wydarzeniu. W sposób szczególny dziękujemy wykonawcom i przygotowującym ich opiekunom zarówno z Polski jak i zagranicy. Dziękujemy: ppłk Krzysztofowi Lisowi dowódcy 8 Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu za zaangażowanie wojska; podinsp. Tomaszowi Bzymek Komendantowi Powiatowemu Policji w Szczytnie za przybliżenie pracy Komendy Powiatowej podczas Festiwalu Kultur, panu mł. insp. dr Markowi Fałdowskiemu Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za zaangażowanie szkoły w Festiwal i pokaz pracy brygady antyterrorystycznej, panu Posłowi Jerzemu Antoniemu Gosiewskiemu, Lidze Obrony Kraju Odział Szczytno. Powiatowej Radzie Organizacji Pozarządowych, Klubowi Scrabble ABC Piasutno, Nadleśnictwu Spychowo, Stowarzyszeniu „Przyjazne Spychowo”, Pracowni Archeologicznej p. Justyny Szymonik Polak, Kętrzyńskiemu Klubowi Krótkofalowców SP4PKM Kętrzyn za stanowisko łączności, Panu Andrzejowi Korczinowi Prezesowi Polskiego Związku Krótkofalowców Odział Olsztyn, Strażakom Ochotnikom z Długiego Borku, Piasutna, Świętajna i Spychowa; Panu Mirosławowi Basiście; Panu Radosławowi Zawadzkiemu Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji za Punkt Informacyjny Funduszy Unijnych; Panu Zdzisławowi Cichemu, Andrzejowi Zawrotnemu; Pani Monice Grzelak, Elżbiecie Wanat oraz Panom Danielowi Bruskiemu i Józefowi Podolak, Pani Iwonie Duda; Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Świętajnie. Najserdeczniejsze podziękowania Tomaszowi Mikicie, redaktorowi Tygodnika Szczytno, za patronat medialny i oprawę fotograficzną.

Organizatorzy