menu

Gmina Świętajno zakończyła realizację projektu dofinansowanego przez Unię Europejską

2015-01-30 08:54:23 (ost. akt: 2015-01-30 09:04:10)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1681N w miejscowości Długi Borek
Inwestor: Gmina Świętajno, Powiat Szczycieński
Koszt Inwestycj: 1 842 145,70 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "Ostrada" sp. z o.o


Przebudowa drogi gminnej nr 198005N w miejscowości Jerutki
Inwestor: Gmina Świętajno
Koszt inwestycji: 204 446,68 zł
Wykonawca: SKANSKA S.A.Warszawa

Przebudowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Świętajnie w ciągu drogi powiatowej nr 1496N
Inwestor: Gmina Świętajno, Powiat Szczycieński
Koszt inwestycji: 110 175,40 zł
Wykonawca:HUGO- BRUK Zbigniew Walas

Utworzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Świętajno
Inwestor: Gmina Świętajno
Koszt inwestycji: 67 189,41 zł
Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane CITY-Bud Bartłomiej Grądzik

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich- Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - budowa kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (etap II w aglomeracjach Świętajno i Spychowo)
Inwestor: Gmina Świętajno
Koszt inwestycji: 5 225 657,71 zł
Wykonawca: SANPROD Sp. z o.o. Ostrołęka

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piasutno oraz kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Powałczyn
Inwestor: Gmina Świętajno
Koszt inwestycji: 571 687,60 zł
Wykonawca: Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane sp. z o.o.

Budowa placów zabaw w miejscowościach Jerutki i Konrady
Inwestor: Gmina Świętajno
Koszt inwestycji: 22 000,00 zł
Wykonawca: NOVUM
Wyposażenie Placów Zabaw - Sławomir Chmieliński