menu

OSP Świętajno

2015-01-30 09:13:51 (ost. akt: 2016-07-26 14:11:11)

12-140 Świętajno ul. Grunwaldzka 15http://swietajno.osp.org.pl/
Prezes - Jarosław Skowroński
Wiceprezes - Naczelnik - Arkadiusz Deptuła
Wiceprezes - Wawrzyniec Trzciński
Wiceprezes - Jacek Wiśniewski
Sekretarz - Sławomir Deptuła
Skarbnik - Daniel Rutkowski
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Ireneusz Krystkiewicz
Sekretarz - Jarosław Rybacki
Członek - Przemysław Kowalski

Wybór nowych władz do OSP
Co pięć lat strażacy z OSP wybierają swoje władze. Rok 2016 to kampania sprawozdawczo-wyborcza i wybór nowych władz do OSP.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętajnie odbyło się 20 lutego 2016 r. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej wybierali nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną, Delegatów i Przedstawicieli do Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP. "Stary Zarząd" podsumował działalność jednostki za 2015 r. i przedstawił plan pracy na rok obecny.
Kolejnym punktem zebrania były wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Delegatów i przedstawicieli do Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP. Prezesem został dh Jarosław Skowroński, Wiceprezes-Naczelnik - dh Arkadiusz Deptuła, Wiceprezes - dh Wawrzyniec Trzciński, Wiceprezes - dh Jacek Wiśniewski, Sekretarz - dh Sławomir Deptuła, Skarbnik - dh Daniel Rutkowski.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Przewodniczący dh Ireneusz Krystkiewicz, Sekretarz dh Jarosław Rybacki, Członek dh Przemysław Kowalski.
Miłym akcentem sobotniego zebrania były odznaczenia za wysługę lat. Wręczenia dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Alicja Kołakowska i Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie mł. bryg. Jacek Baczewski.

17 maja 2015 r. - POWIATOWE OBCHODY DNI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ