menu

Szkoła Podstawowa w Spychowie

2015-01-30 09:39:35 (ost. akt: 2017-10-18 14:10:55)

im. Marii Zientary-Malewskiej

ul. Mazurska 5
12-150 Spychowo
spspychowo@wp.pl
tel. 89 6225081Konkurs na LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Marii-Zientary Malewskiej w Spychowie


REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII - ZIENTARY MALEWSKIEJ W SPYCHOWIE

I. Organizator konkursu
Organizatorami konkursu na opracowanie logo szkoły są Dyrektor i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Spychowie
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu graficznego (logo) Szkoły Podstawowej w Spychowie
2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę w celach identyfikacyjnych, promocyjnych, reklamowych, korespondencyjnych.
3. Konkurs trwa od 5.12.2016 r. do 3.03.2017 r.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
2. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt logo.
3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej w Spychowie.
4. Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) można wykonać ręcznie lub komputerowo, korzystając z programów graficznych.
2. Wymiar logo nie powinien przekraczać pola 15cm x 15cm.
3. Projekt musi być przedstawiony w wersji kolorowej.
4. Logo powinno być: czytelne, łatwe do zapamiętania, identyfikowane ze szkołą.
5. Logo może składać się z:
• tylko liter, cyfr
• tylko elementu graficznego
• zawierać połączenie obu elementów
6. Prace należy przesłać:
• w przypadku projektu odręcznego – w opisanej imieniem, nazwiskiem, klasą i szkołą w kopercie
• w przypadku, gdy praca jest wykonana techniką komputerową w dwóch wersjach: wydruku (w kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem, szkołą i klasą) oraz mailowo w postaci pliku jpg, gif, pdf, cdr lub psd na adres: spspychowo@wp.pl podając swoje imię, nazwisko klasę oraz szkołę
V. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
• zgodność z danymi szkoły
• czytelność i funkcjonalność
• oryginalność
• estetyka
VI. Komisja konkursowa
Prace będzie oceniać komisja powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w Spychowie
VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego, komisja wyłoni zwycięzcę.
2. Dla zwycięzcy i laureatów przewidziano nagrody.
3. Planowana data ogłoszenia wyników: 7.03.2017 r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły
5. Po ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa prezentująca wszystkie projekty.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt: grzemo5@o2.pl