menu

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŚWIĘTAJNO

2017-11-06 08:30:49 (ost. akt: 2017-11-06 08:52:38)

Dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie


Gmina Świętajno w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świętajno". Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Olsztynie z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
5 lipca br. zawarto umowę Nr 00189/17/17072/OZ-LZ/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a Gminą Świętajno.
Kwota dofinansowania obejmowała 85 % kosztów związanych z realizacją zadania. Koszt całego zadania wyniósł 18 174,37 zł. W/w zadanie obejmowało 21 nieruchomości należących do osób fizycznych i 1 nieruchomość należącą do gminy. Nieruchomości objęte zadaniem położone były w miejscowościach: Świętajno, Biały Grunt, Cis, Spychowo, Bystrz, Koczek, Połom, Jerutki, Kolonia.
W wyniku realizacji zadania usunięto 52,011 Mg pokryć dachowych zawierających azbest.