menu

W HOŁDZIE PATRONOWI

2017-11-14 07:57:40 (ost. akt: 2017-11-14 08:35:20)

W hołdzie Patronowi

W naszej szkole, jak co roku, w dniach 16 – 25 października obchodziliśmy święto naszego Patrona Jana Pawła II. Już na początku nad wejściem do budynku szkoły został umieszczony napis ŚWIĘTO PATRONA. Natomiast na tablicy w holu wypisane zostały myśli Jana Pawła II dotyczące wytrwałości, aby uczniowie mogli czerpać z mądrości i doświadczenia tego świętego Kościoła katolickiego. Ponieważ wytrwałość była hasłem przewodnim tegorocznych obchodów, uczniowie i wychowawcy przed dniem 25 X 2017 r. odbyli pogadanki o wartości jaką jest wytrwałość. Skupili się także na przygotowaniach do pomysłu uczczenia pamięci Jana Pawła II pod tytułem „Drzewo wytrwałości”. Wtedy też uczniowie wykonali „owoce wytrwałości” i umieścili na nich odpowiednio wypracowane podpisy – refleksje.
Kulminacja obchodów przypadła na 25 października. Tego dnia odbył się uroczysty apel pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali „swoje owoce wytrwałości”, które po głośnym odczytaniu zamieszczonych tam myśli, umieszczone zostały na „Drzewie wartości”. Obchody Dnia Święta Patrona zaszczyciła swoją obecnością Wójt Gminy Świętajno – Pani dr Alicja Kołakowska. W uroczystym apelu uczestniczyli rodzice, zaproszeni goście i cała społeczność szkolna. Na działce przed budynkiem szkoły, uczniowie oraz goście i rodzice zasadzili żonkile. Miejsce to nazwane zostało „Polem nadziei”. Żonkile stały się symbolem niezniszczalnych i nieprzemijalnych wartości.
Na symbolicznym „Drzewie wartości” „owoców wartości” będzie przybywało także po obchodach innych świąt i uroczystości bo uczniowskie myśli i deklaracje składane w hołdzie Patronowi Janowi Pawłowi II tworzone będą przez społeczność szkolną przez cały rok.
Święto Patrona w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonii to był dzień radosny, bogaty we wzruszające chwile wspomnień o Janie Pawle II, jego postaci, historii życia a przede wszystkim nauki, którą głosił. Wartości głoszone przez naszego Patrona staną się fundamentem, na którym mamy budować nasze życie.