menu

ZADANIA ZREALIZOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

2017-12-06 12:15:25 (ost. akt: 2017-12-06 12:41:53)

ZADANIA ZREALIZOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

• Piasutno:
1. Modernizacja boiska do piłki nożnej
2. Adaptacja aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej
• Nowe Czajki/Cis:
1. Zakup wału drogowo-łąkowego
• Jerutki:
1. Organizacja III Pikniku Sołeckiego w Jerutkach
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy
3. Bezpieczne boisko
• Chochół:
1. Odnowienie kapliczki wraz z wymianą ogrodzenia
2. Festyn rodzinny w miejscowości Chochół
• Jeruty:
1. Doposażenie świetlicy wiejskiej
2. Doposażenie siłowni zewnętrznej
3. Festyn wiejski
• Świętajno:
1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych w parku w Świętajnie
• Koczek:
1. Wyposażenie siłowni zewnętrznej w msc. Koczek
• Jerominy:
1. Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Jerominy
• Stare Czajki:
1. Renowacja kapliczki – krzyża wraz z wymianą ogrodzenia.
2. Festyn rodzinny Starych Czajek
• Kolonia:
1. Doposażenie świetlicy wiejskiej
2. Docieplenie strychu świetlicy wiejskiej
3. Zadaszenie sceny artystycznej
4. Doposażenie wiaty
• Spychowo:
1. Wyposażenie Sali do ćwiczeń (siłownia)
• Długi Borek:
1. Doposażenie świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw
• Biały Grunt:
1. Przebudowa świetlicy wiejskiej
• Konrady:
1. Ogrodzenie placu zabaw
2. Budowa przyłącza wody
3. Doposażenie świetlicy
• Zielone:
1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Białym Gruncie