menu

Konsultacje - aktualizacja LSR 2014-2020

2018-01-25 08:57:26 (ost. akt: 2018-01-25 09:04:55)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy", w trybie określonym w załączniku nr 1 do LSR pkt 2.4. w związku z koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji wdrażającej lub zarządzającej, LGD przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników. Informujemy, że z zakresem proponowanych zmian można zapoznać się na stronie internetowej.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian za pomocą udostępnionego formularza pod wyżej wymienionym adresem strony internetowej mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie, do dnia 15.02.2018 r. do godziny 13:00 wysyłając wiadomość na e-mail: lgd@nida.pl. W tytule prosimy wpisać: Konsultacje.