menu

"Rok dla Niepodległej" w Gminie Świętajno - działania jednostek oświatowych

2018-02-19 13:15:27 (ost. akt: 2018-02-20 15:00:52)

Wykaz działań dotyczących projektu „Rok dla Niepodległej”:


Działania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świętajnie związane z obchodami 100 – lecia Niepodległości Polski

1. „Ojczyzno ma” – Święto Niepodległości 2017 – uroczystość środowiskowa /listopad 2017/.
2. „Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920 w obronie granic i niepodległości” – konkurs plastyczny /przedszkole, szkoła/. Organizator Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Patronat honorowy Andrzej Duda – Prezydent RP /grudzień 2017/ - udział szkoły i przedszkola.
3. „Orzeł biały – nasza duma” – konkurs plastyczny /kl. IV – VII/. Organizator – Senat RP /styczeń 2018/ - udział szkoły i przedszkola.
4. „Na drodze do stanu wojennego. Kilka uwag nad biografią gen. W. Jaruzelskiego – anatomia sprawcy”. – Udział uczniów w wykładzie dr Piotra Gontarczyka /uczniowie kl. IV – VII/ /grudzień 2017/ - udział szkoły.
5. „Jakub Pałaszewski – powstaniec styczniowy”. Organizacja lekcji historii przy mogile powstańca styczniowego /styczeń 2018/ - udział szkoły.
6. Ogólnopolski Program Edukacyjny „ Katyń … ocalić od zapomnienia”. Honorowy Patronat – Andrzej Duda – Prezydent RP /luty – marzec 2018/
- „Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo” – konkurs wiedzy o historii Polaków – udział szkoły.
- „Katyń – Pamiętamy” – konkurs plastyczny – projekt karty pocztowej. Honorowy Patronat – Wojewoda Warmińsko – Mazurski – p. Artur Chojecki, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej – p. dr hab. Piotr Kardela, Prezydent Olsztyna – p. Piotr Grzymowicz, Warmińsko – Mazurski Kuratora Oświaty – p. Krzysztof Marek Nowacki
– udział szkoły i przedszkola.
7. Udział w obchodach wojewódzkich Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych /1 marzec 2018/ - udział szkoły.
8. Nauka tańców narodowych i regionalnych, prezentacja w strojach historycznych w środowisku lokalnym – udział szkoły i przedszkola.
9. Nasi bohaterowie narodowi – Jerzy Lanc i Jakub Pałaszewski – lekcje historii w miejscach pamięci – udział szkoły.
10. „Niezłomni, niepokorni, wyklęci? – II Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej /kwiecień 2018/ - udział szkoły i przedszkola.
11. „Karty z naszej historii – patriotyzm dawniej i dziś” – II Szkolny konkurs Literacki /kwiecień – maj 2018/ - udział szkoły.
12. „Z flagą w tle” – II Szkolny Konkurs fotograficzny /maj 2018/ - udział szkoły i przedszkola.
13. Akcja „Dołącz do nas wywieś flagę” – Święto Flagi /maj 2018/ - udział szkoły i przedszkola.
14. Patriotyzm w twórczości Feliksa nowowiejskiego i Marii Konopnickiej – nadanie rangi uroczystościom poprzez wspólne śpiewanie pieśni narodowych oraz pieśni „Musimy siać” jako pieśni przewodniej – udział szkoły i przedszkola.
15. Stała opieka nad grobem żołnierza wyklętego /cmentarz w Świętajnie/ podporucznika Józefa Karwowskiego /cały rok/ - udział szkoły.
16. Organizacja wycieczek i wyjazdów – udział szkoły i przedszkola:
- Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce,
- Muzeum Powstania Warszawskiego w warszawie,
- Muzeum Skansen w Olsztynku.
17. Przygotowywanie się do uroczystych obchodów 100 – lecia Niepodległości Polski – uroczystość środowiskowa / listopad 2018/ - udział szkoły i przedszkola.

Informujemy, że szkoła będzie uczestniczyła w nowych proponowanych przez inne instytucje działaniach zewnętrznych.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolonii

1. Projekt szkolny „Lekcja Patriotyzmu”.
a. Obchody narodowych świat: Narodowe Święto Niepodległości, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święto Flagi, Dzień Żołnierzy Wyklętych.
* Przygotowanie apelu
* Malowanie flag
* Wykonanie gazetek tematycznych w klasach.
* Poznanie postaci Polaków związanych z walkami o niepodległość.
* Poznanie najważniejszych faktów historycznych.
* Nauka i śpiewanie pieśni patriotycznych
* Poznanie legend związanych z historią państwa polskiego
* Nauka wierszy związanych tematycznie z działaniami Polaków na rzecz niepodległości Polski
* Udział nauczycieli, delegacji uczniów i pocztu sztandarowego w uroczystościach państwowych na terenie gminy
* Poznanie historii Konstytucji 3 Maja
* Poznanie postaci Polaków związanych z Konstytucją 3 Maja.
* Nauka wierszy związanych tematycznie z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.
* Kształtowanie szacunku do symboli narodowych – właściwa postawa podczas śpiewania hymnu, w obecności flagi państwowej.
* Przygotowywanie flag i rozdawanie ich mieszkańcom na Święto Flagi.
* Współpraca z Batalionem Radiotechnicznym w Lipowcu – ćwiczenia musztry.
* Przygotowywanie kotylionów.
* Wykonanie zaproszeń dla rodziców na apel.
* Poznawanie postaci słynnych Polaków.
* Przygotowanie prezentacji multimedialnych.
2. Dzień Patrona – Jan Paweł II.
a. - poznanie twórczości poetyckiej Patrona
b. - korzystanie w pracy wychowawczej ze słów Jana Pawła II dotyczących wartości w życiu człowieka
c. - poznawanie tras pielgrzymek Jana Pawła II po Polsce.
3. X Gminny Turniej w Warcaby Klasyczne Szkół Podstawowych w okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
4. Gminny Turniej Piłki Halowej „Niepodległa Łączy”.
5. Dni Rodziny pod hasłem „Niepodległa Łączy”.
6. Dzień Samorządności pod hasłem „Niepodległa Łączy”.

Szkoła Podstawowa w Jerutach

1. Wrzesień
- Montaż słowno-muzyczny na temat rocznicy wybuchu II wojny światowej przedstawiony podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego
2. Październik
- Papież Jan Paweł II - wielki polski autorytet i człowiek godny naśladowania. Apel szkolny
3. Listopad
Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w szkole:
- apel
- realizacja tematyki godzin wychowawczych związanych ze Świętem Niepodległości w poszczególnych klasach
- konkurs na najpiękniejszy kotylion
- udział pocztu sztandarowego w Gminnych Odchodach Dnia Niepodległości apel
- realizacja tematyki godzin wychowawczych związanych ze Świętem Niepodległości w poszczególnych klasach
- konkurs na najpiękniejszy kotylion
4. Listopad
- Wycieczka szkolna do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Historii Polski
5. Marzec
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych- 1 marca
- gazetka w holu szkolnym
- Gminny Konkurs Plastyczny "Drogi Polaków do Niepodległości”
6. Marzec
II Szkolny Mam Talent zorganizowany z okazji Obchodów Dnia Wiosny "Zabawy i igraszki spod Mazurskiej strzechy”
7. Maj
Święto Konstytucji 3 Maja – uroczystość szkolna
- Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej
8. Maj
Majowy Maraton Czytelniczy. Wspólne czytanie ulubionej, wybranej przez uczniów literatury patriotycznej
9. Wycieczka do Torunia – zwiedzanie m.in. Domu Mikołaja Kopernika – wielkiego Polaka

Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej w Spychowie

1. Święto niepodległości „Nauczmy się na pamięć tego kraju” - 10.11.20017 r. - Listopad 2018 r.
- Uroczysty apel z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę z udziałem zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli;
- „ Schody do wolności”- wyeksponowanie najważniejszych wydarzeń historycznych w datach
2. Strój galowy - Cały rok
- Nagradzanie „galantami” otrzymanymi i wklejanymi po każdym apelu do zeszytu wychowawczego
3. Propagowanie hymnu państwowego i szkolnego - Cały rok
- Rozpoczynanie apeli szkolnych wybranym hymnem (wszystkie zwrotki)
4. Rok dla Niepodległej - Październik 2017 r.
- Happening na placu przy szkole
5. Symbole narodowe - Luty 2018 r.
- Konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”
6. „Dzień Żołnierzy Wyklętych” - 1 marca 2017 r. - 1 marca 2018 r.
- Konkurs piosenki patriotycznej, apel, prezentacja
7. Marsz Małego Patrioty - Kwiecień/maj 2017 - kwiecień/maj 2018
- Przemarsz klas 0-3
- kl. 0 – chorągiewki
- kl. 1 – kotyliony
- kl. 3 – wiatraczki
8. Konstytucja 3 Maja, Święto Flagi - Kwiecień 2017 r., Kwiecień 2018 r., 1 maja 2017 r., 1 maja 2018 r. -
- Uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja na terenie szkoły - udział w gminnych obchodach tej uroczystości – Kościół Parafialny w Spychowie.
9. Gra planszowa - Luty/marzec 2018 r.
- Przeprowadzenie gry planszowej o tematyce historycznej
10. Życie mieszkańców Spychowa w czasach PRLu - Maj 2018 r.
- Kl. 4-7 wywiad
- Kl. II i III reportaż
- Wystawa w formie Gazetki Szkolnej
11. „Polonez” - Czerwiec 2018 r.
- Nauka tańca
12. „100 roślin na stulecie” - Wrzesień 2018 r.
- Nasadzenie w przyszkolnym ogrodzie 100 roślin upamiętniających setną rocznicę odzyskania niepodległości
13. „Ku Niepodległej” - Wrzesień/październik 2018 r.
- Bieg rodzinny ( dzieci, młodzież , rodzice i nauczyciele) na 1200 metrów.
14. „Moja stolica duża i mała” - Czerwiec/wrzesień 2018 r.
- Wycieczka do Olsztyna (Muzeum Warmii i Mazur)
- Wycieczka do Warszawy (Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego, pomniki Narodowe)
15. „Galeria Postaci Historycznych” - Listopad 2018 r.
- Zaprezentowanie przez każdą klasę jednego bohatera narodowego (kostium + tekst)