menu

UWAGA - BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

2015-07-30 08:28:25 (ost. akt: 2015-07-30 10:19:56)

W związku z występowaniem coraz liczniejszych skupisk barszczu Sosnowskiego na terenie naszego kraju informujemy, że roślina ta jest bardzo szkodliwa dla człowieka – ma działanie toksyczne i parzące.
Zagrożenie to zwiększa się szczególnie w okresie słonecznej pogody oraz wysokiej temperatury i wilgotności powietrza.
Dlatego też zwracamy uwagę, by nie zbliżać się do miejsc porośniętych tą rośliną.
W momencie kontaktu skóry z w/w rośliną należy niezwłocznie przemyć ją zimną wodą z mydłem, celem usunięcia z niej soku. Ważne jest także unikanie kontaktu skóry z promieniami słonecznymi przez minimum 48h. Należy zastosować ogólnie dostępne metody łagodzenia reakcji zapalnej w miejscu występowania (np. wypić wapno, czy chłodne okłady). W przypadku wystąpienia silnej reakcji alergicznej lub znacznych uszkodzeń skóry konieczna jest interwencja lekarska.
Osoby usuwające w terenie barszcz prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności takich jak: odzież ochronna zasłaniająca całe ciało (w tym osłaniająca buty), długie gumowe rękawice oraz maski ochronne na twarz.
Najlepszą metodą pozbycia się rośliny z zasiedlonej działki jest wykopanie wszystkich osobników, ze szczególnym zwróceniem uwagi, aby pozbyć się również całości części podziemnej rośliny (korzenie). Bardzą dobrą skuteczność przynosi również intensywne koszenie prowadzone systematycznie, wiele razy w tym samym roku i kolejnych latach. Trzeba jednak pamiętać, że koszenie części nadziemnych może okazać się działaniem doraźnym, gdyż z pozostawionych w glebie korzeni w kolejnych latach rozwijają się nowe pędy.
Materiał roślinny zawierający korzenie najlepiej jest spalić. Natomiast świeżo skoszone części nadziemne (kwiatostany) bez korzeni, można spalić lub zakopać na głębokości minimum 1 – 1,5 metra, np. w pobliżu miejsca koszenia. Głębokość ta gwarantuje, że nasiona nie zdołają wykiełkować.
Niszczenie barszczu musi być przeprowadzone przed wejściem rośliny w fazę owocowania, z uwagi na powstrzymanie rozsiewu nasion.
Znakowanie miejsc, w których wystąpił barszcz może odbywać się przy użyciu specjalnej taśmy, czy na przykład tablicy informacyjnej. Właściciel lub zarządca działki, na której odnotowano występowanie barszczu powinien zniszczyć szkodliwe rośliny.

Poniżej podajemy przykładowe zdjęcia, które umożliwiają identyfikacje barszczu: