menu

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Spychowo, Bystrz, Koczek /Etap I/

2015-08-12 12:03:11 (ost. akt: 2015-08-12 12:22:26)

W dniu 17.06.2015 r. w Olsztynie została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim i Gminą Świętajno. W oparciu o tę umowę nasza gmina otrzymała dofinansowanie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek /Etap I/"w kwocie 1 077 807,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
Wartość całkowita zadania wynosi 2 155 614 zł.