menu

Otwarcie inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej Chochół - Biały Grunt połączone z festynem rodzinnym

2018-08-01 12:47:40 (ost. akt: 2018-08-01 14:29:40)

W minioną sobotę 29 lipca w miejscowości Biały Grunt odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji drogowej- przebudowa drogi gminnej nr 198011N Chochół – Biały Grunt. Koszt całkowity zadania wyniósł 146 5780,73zł, gdzie wkład własny gminy to 73 2890,73zł, a dotacja Urzędu Wojewódzkiego to kwota 73 2890,00zł.
Inwestycja drogowa przyczyniła się do poprawy jakości życia okolicznych mieszkańców, zwiększyła płynność i przepustowość ruchu drogowego oraz podniosła bezpieczeństwo w ruchu kołowym.
Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego otwarcia drogi i przecięcia wstęgi przez Wójt Gminy Świętajno Alicję Kołakowską, Starostę Powiatu Szczycińskiego Jarosława Matłach, Radnego Powiatowego Krzysztofa Buła, Przewodniczącego Rady Gminy Świętajno Sławomira Grzegorczyka, Radnego Gminy Świętajno Mieczysława Pawelczyk, Sołtys Sołectwa Biały Grunt Agatę Cichą oraz Sołtysa Sołectwa Zielone Ryszarda Zera.
Droga została poświęcona przez proboszcza ks. Krzysztofa Bors z Parafii pw. św. Wojciecha w Gawrzyjałkach. Po ceremonii wszyscy udali się na teren świetlicy wiejskiej w Białym Gruncie, gdzie Sołtys Sołectwa Biały Grunt Agata Cicha serdecznie przywitała gości i mieszkańców gminy. Opowiedziała krótko o przebudowie drogi oraz podziękowała wszystkim osobom zaangażowanych w tym projekcie. Wójt Gminy Świętajno Alicja Kołakowska podziękowała Pani Sołtys za zaangażowanie w pracy na rzecz sołectwa. Głos zabrali również: Starosta Powiatu Szczycieńskiego Jarosław Matłach, Radny Powiatowy Krzysztof Buła, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Grzegorczyk Radny Gminy Świętajno Mieczysław Pawelczyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Walas, a w imieniu Poseł na sejm Rzeczypospolitej Urszuli Pasławskiej Pan Janusz Pabich. Gorące podziękowania za współpracę złożyli także sołtysi z terenu gminy Świętajno.

Druga część uroczystości to festyn rodzinny. Dla dzieci i młodzieży czekały atrakcje przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie min. gigantyczne klocki, malowanie twarzy, bańki mydlane, zabawy animacyjne i słodkości. Nie obyło się bez biesiady z regionalnymi potrawami oraz zabawy wiejskiej w świetlicy w Białym Gruncie.

Gminny Ośrodek Kultury
w Świętajnie