menu

Dofinansowanie ze środków UE na modernizację oczyszczalni ścieków w msc.Spychowo

2018-10-01 14:48:45 (ost. akt: 2018-10-01 14:50:46)

W dniu 27.09.2018 Gmina Świętajno podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm. Świętajno". Wskazana inwestycja zostanie zrealizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Całkowity koszt planowanej przebudowy wynosi 1 508 482,89 zł a dofinansowanie ze środków UE to planowana kwota 1 042 447,45 zł. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu realizacja ww. zadania została zaplanowana na trzy pierwsze kwartały 2019 roku.