menu

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

2018-11-05 10:19:38 (ost. akt: 2018-11-05 10:21:03)

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t .j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm./ Wójt Gminy Świętajno odwołuje przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 6 listopada 2018 r., godzina 10:00, sala posiedzeń Urzędu Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Piasutnie, oznaczonej nr ewidencyjnym 467/5 o powierzchni 1150 m², obręb geodezyjny Piasutno, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą o nr KW OL1S/00025238/4.
Powodem odwołania przetargu jest konieczność uregulowania granic przedmiotowej działki.
Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Świętajno w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 623 20 75.