menu

Kontakt

URZĄD GMINY
12-140 Świętajno
ul. Grunwaldzka 15
Tel. (89) 623 20 60
Fax (89) 623 20 76
e-mail: info@swietajno.ug.gov.pl
NIP: 745-00-05-484
REGON: 000546064
NIP i REGON Urzędu używany jest jako identyfikacja zakładu pracy

GMINA ŚWIĘTAJNO
12-140 Świętajno
ul. Grunwaldzka 15
NIP GMINY : 7451811224
REGON GMINY: 510743284
NIP i REGON Gminy Świętajno używany jest w rozliczeniach z podmiotami zewnętrznymi.

Rachunek bankowy do wpłat należności gminy z tytułu podatków i opłat
35 8838 1028 2005 0200 0198 0001
Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Świętajnie

Rachunek bankowy do wpłat należności gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
06 8838 1028 2005 0200 0198 0038
Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Świętajnie

Rachunek bankowy gminy do wpłat sum depozytowych
87 8838 1028 2005 0200 0198 0035
Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Świętajnie

Symbol terytorialny GUS gminy - 2817072


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na na rachunki bankowe Gminy Świętajno wymienione wyżej.


Informujemy, że od dnia 01.07.2017 r. w Urzędzie Gminy Świętajno nie jest prowadzony punkt kasowy.