menu

Pracownicy

Sekretariat

Jolanta Łońska
pok.21, (89) 623 20 60, faks: (89) 623 20 76

Wójt Gminy

Alicja Kołakowska
(89) 623 20 60
a.kolakowska@swietajno.ug.gov.pl

Sekretarz Gminy

Piotr Szopiński
(89) 623 20 60
sekretarz@swietajno.ug.gov.pl

Referat Techniczny

Kierownik referatu technicznego
Maciej Templin
pok. 14, (89) 623 20 77
m.templin@swietajno.ug.gov.pl

Rozwój Gminy, zastępca kierownika
Adrian Polita
pok. 16, (89) 623 20 78, 602 394 781
a.polita@swietajno.ug.gov.pl

Zarządzanie zasobami, obsługa rady gminy
Angelika Gołaś
pok.15, (89) 623 20 75
a.gudelska@swietajno.ug.gov.pl

Planowanie przestrzenne
Jolanta Majewska
pok.13, (89) 623 20 64
j.majewska@swietajno.ug.gov.pl

Infrastruktura techniczna
Jolanta Górska
pok.13, (89) 623 20 64
j.gorska@swietajno.ug.gov.pl

Gospodarka nieruchomościami, ds. mienia komunalnego
Ewelina Bors
pok.13, (89) 623 20 84
e.bors@swietajno.ug.gov.pl

Gospodarka mienia komunalnego
zastępstwo Eweliny Bors
Mariola Szydłowska
pok.13, (89) 623 20 84
m.szydlowska@swietajno.ug.gov.pl

Fundusze zewnętrzne, programy pomocowe, promocja gminy
Wojciech Lenkiewicz
pok.16, (89) 623 20 80
w.lenkiewicz@swietajno.ug.gov.pl

Rolnictwo, leśnictwo, drogi
Adrian Lipka
pok.19, (89) 623 20 66, 604 081 526
a.lipka@swietajno.ug.gov.pl

Administracja, pomoc informatyczna
Piotr Kalinowski
pok.3, (89) 623 20 88
p.kalinowski@swietajno.ug.gov.pl

Referat Budżetu i Finansów


Skarbnik gminy
Magdalena Majewska
pok. 7, (89) 623 20 60
skarbnik@swietajno.ug.gov.pl

Podatki i opłaty
Agata Jankowska
pok. 11, (89) 623 20 79
podatki@swietajno.ug.gov.pl

Agnieszka Grabowska
pok. 18, (89) 623 20 74
a.grabowska@swietajno.ug.gov.pl

Budżet i finanse
Danuta Puławska
pok. 6, (89) 623 20 72
d.pulawska@swietajno.ug.gov.pl

zastępstwo Eweliny Szmigiel
Monika Połomka
pok. 6, (89) 623 20 72
e.szmigiel@swietajno.ug.gov.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi
zastępstwo Anety Pasymowskiej
Monika Kordek
pok.18, (89) 623 20 68
a.pasymowska@swietajno.ug.gov.pl

Referat organizacyjnySprawy obywatelskie, OSP
Jerzy Janowski
pok. 4, (89) 623 20 82
info@swietajno.ug.gov.pl

Urząd Stanu Cywilnego


Ewidencja ludności, działalność gospodarcza, akcyza, Urząd Stanu Cywilnego - dowody osobiste, małżeństwa, zmiana imienia, nazwiska, zgony
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Liliana Napiórkowska
pok.17, (89) 623 20 70
usc@swietajno.ug.gov.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Ewa Żywica
pok.20, (89) 623 20 71
ewa.roslon@swietajno.ug.gov.pl